ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

holland műpázsit értékesítésére és egyéb kapcsolódó szolgáltatások
nyújtására

A szolgáltató adatai:

Holland Pázsit Korlátolt Felelősségű Társaság

 • Székhelye: 2051 Fót HRSZ 5565/21.
 • Képviseli: Papp Ákos ügyvezető
 • Adószám: 23975521-2-13
 • Cégjegyzék szám: 1309218645
 • Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Webhely: https://hollandpazsit.hu/
 • Telefon: +36 (30) 502 9348
 • Email: info@hollandpazsit.hu

Bemutatóterem: 1138 Budapest, Újpalotai út. 2.

Bemutatóterem nyitva tartása:

 • Hétfő-Péntek: 9:00-17:30
 • Szombaton: 10:00-14:00
 • Vasárnap: Zárva

mint termékértékesítő, szolgáltatás nyújtó (a továbbiakban, mint Holland
Pázsit)

1. Preambulum

1.1. Az általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Holland
Pázsit és a vele szerződéses kapcsolatba lépő fogyasztók (magánszemélyek),
illetve jogi személyek és egyéb szervezetek (a továbbiakban, mint
Megrendelő) között létrejövő szerződésből eredő jogokat és
kötelezettségeket tartalmazza. A Holland Pázsit és a Megrendelő a
továbbiakban együttesen, mint Felek.

1.2. Az ÁSZF hatálya minden olyan jogügyletre kiterjed, amely a Felek
között jön létre függetlenül attól, hogy annak tárgya termék értékesítése
vagy szolgáltatás nyújtás.

1.3. Az ÁSZF és annak minden módosítása a Holland Pázsit által a Holland
Pázsit honlapján ( https://hollandpazsit.hu/)
nyilvánosságra hozatalától hatályos, és annak Holland Pázsit általi
visszavonásáig, illetve az ÁSZF következő módosításáig érvényes. A hatályos
ÁSZF és a korábbi, hatálytalanná vált ÁSZF-ek folyamatosan elérhetőek és
letölthetők a következő weboldalról: https://hollandpazsit.hu/

1.4. Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve egyéb
szervezet, aki a Holland Pázsittól terméket (gondozásmentes pázsitot)
vásárol, és/vagy egyéb kapcsolódó szolgáltatást vesz igénybe. A
továbbiakban, mint Megrendelő.

1.5. Az általános szerződési feltétel a Megrendelő és Holland Pázsit között
létrejövő egyedi szerződés részévé válik.

1.6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor
hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:

ü az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. tv.;

ü az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR rendelet);

ü az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.);

ü a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
szóló

ü a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra
vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási
szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

2. A Szerződő Felek

2.1. Az ÁSZF szerinti jogviszony annak, valamint a Megrendelő részére
készített egyedi árajánlatnak a Megrendelő általi elfogadásával jön létre a
Felek között.

3. A szerződés tárgya

3.1. A szerződés tárgya a Holland Pázsit által forgalmazott speciális
gondozásmentes pázsit, annak valamennyi típusa, valamint a pázsittelepítés
és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások az egyedi megrendelés tartalmától és
Megrendelő igényeitől függően.

3.2. A megvásárolni kívánt termék valamennyi lényeges tulajdonságáról a
Holland Pázsit honlapja tartalmaz tájékoztatást, amelyben feltüntetésre
kerül a termék neve, leírása, ajánlott célja, valamint a termék fotója. A
megjelenített képek illusztrációk, azok eltérhetnek a valóságostól. A
Holland Pázsit nem vállal felelősséget a honlapon közzétett illusztráció és
a termék tényleges kinézete miatti eltérés tekintetében.

4. Általános tudnivalók a megvásárolható termékekről, igénybevehető
szolgáltatásokról

4.1. A Megrendelő igényeinek megfelelő egyedi árajánlatban feltüntetett
árak bruttó (fogyasztói) árak, azaz tartalmazzák a törvényileg előírt
általános forgalmi adót. Amennyiben kizárólag termék értékesítése történik
a Megrendelő részére a szállítási költség és az utánvétel költsége minden
esetben a Megrendelőt terheli, ezeket a feltüntetett (fogyasztói) árak nem
tartalmazzák. Csomagolási költség felszámítására nem kerül sor.

4.2. A Holland Pázsit jogosult akciók/ akciók árak bevezetésére, amelynek
részleteiről, így különösen az akció feltételeiről, annak pontos
időtartamáról teljeskörűen tájékoztatja Megrendelőt. A Holland Pázsit az
akció részleteit a honlapon közzéteszi.

4.3. A Holland Pázsit minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a honlapon
megjelenő adatok (ár, leírás, képek, elérhetőség stb.) a lehető
legpontosabbak legyenek.

4.4. A termékek és szolgáltatások online/személyesen/telefonon rendelhetők
meg.

5. A szerződéskötés folyamata

5.1. A Holland Pázsit minden olyan esetben, amikor pázsittelepítés a
megrendelés tárgya egyedi árajánlatot készít a Megrendelő részére a
Megrendelő igényeinek részletes felmérését követően.

5.2. Az egyedi árajánlat iránti igényét, valamint az elképzeléseinek
részleteit a Megrendelő jelezheti a Holland Pázsit részére a jelen ÁSZF-ben
megadott elérhetőségek bármelyikén – így különösen telefonon, e-mailben, a
holnapon erre rendszeresített felületen -, továbbá a Holland Pázsit
bemutatótermében személyesen.

5.3. Az igényfelmérés során Megrendelő köteles valamennyi releváns
információ rendelkezésre bocsátására a Holland Pázsit részére – így
különösen, de nem kizárólagosan: pázsittal érintett terület jellemzői,
pázsit célja, megrendelés esedékessége, érintett terület nagysága,
használattal összefüggő egyéb fontos információk stb. – annak érdekében,
hogy a Megrendelő igényeinek leginkább megfelelő termék és szolgáltatás
kerüljön meghatározásra. A Holland Pázsit nem vállal felelősséget a téves
információk rendelkezésére bocsátásból eredő típus választásért.

5.4. Az egyedi megrendelés tartalmazza a Megrendelő által kiválasztott
termékeket és az igénybevett kapcsolódó szolgáltatásokat.

5.5. Az egyedi megrendelés aláírásával Megrendelő kifejezetten elfogadja a
jelen ÁSZF-ben foglaltakat, valamint kijelenti, hogy jelen ÁSZF tartalmát
megismerte.

5.6. A termékekkel kapcsolatos egyéb információk

5.6.1. Amennyiben az adott termékből a Holland Pázsitnál nincs akkora
készlet, amelyet a Megrendelő meg kíván rendelni, a Holland Pázsit erről
tájékoztatást küld a Megrendelőnek felhívva a figyelmét arra, hogy
módosítsa a megrendelését, vagy tájékoztatja a beszerzés várható idejéről.

5.6.2. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Holland
Pázsit haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, és az esetlegesen előre
kifizetett ellenértéket visszautalja a tájékoztatást követően legkésőbb 30
napon belül.

5.6.3. Részteljesítés esetén a Holland Pázsit felveszi a Megrendelővel a
kapcsolatot és kizárólag az egyeztetés és beleegyezést követően teljesít.

5.6.4. A Holland Pázsit fenntartja a jogot a már visszaigazolt
megrendelések részbeni vagy egészének visszautasítására. Ebben esetben a
Holland Pázsit haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.

5.6.5. A Holland Pázsit nem vállal felelősséget a rendelés nem
teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő és/vagy az
esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb
anyagi veszteségből fakadó károkért.

5.6.6. A Holland Pázsit nem vállal felelősséget az esetleges ismertetők,
leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes
bejelentés nélküli változása miatt.

6. A teljesítés

6.1. Kizárólag termék (pázsit) értékesítése esetén a Holland Pázsit
értesíti a Megrendelőt a megvásárolt termék rendelkezésre állásáról. Az
egyedi árajánlatban feltűntetett árak nem tartalmazzák a szállítás
költségét. A Megrendelő – előzetes egyeztetést követően – jogosult a
megrendelt terméket saját maga, saját költségén elszállítani vagy a Holland
Pázsit szállítási szolgáltatását igénybe venni.

6.2. Minimális rendelési mennyiség legalább 4 nm területnagyságú pázsit.

6.3. Megrendelő jogosult a megrendelt csomagot kézbesítéskor a kiszállító
előtt felnyitni és meggyőződni annak tartalmáról és sérülésmentes
állapotáról. Amennyiben Megrendelő a megrendelt és a kiszállított termékek
vonatkozásában eltérést vagy a termékeken sérülést észlel köteles azt
jelezni a kiszállítónak, aki az esetleges hiányról vagy sérülésről köteles
pontos jegyzőkönyvet felvenni. Amennyiben Megrendelő a terméket a
kiszállított állapotban nem fogadja el, úgy köteles a csomag tartalmát az
aláírt jegyzőkönyvvel a kiszállító részére visszaadni az. Utólagos
reklamációt, illetve jegyzőkönyv nélküli reklamációt a Holland Pázsitnak
nem áll módjában elfogadni.

6.4. Megrendelő felel az általa megadott szállítási cím valós tartalmáért.
Megrendelő köteles olyan szállítási címet megjelölni, amikor munkaidőben a
megadott címen tartózkodik tekintettel arra, hogy a megrendelés
kiszállítását a kiszállító két alkalommal próbálja meg és amennyiben a
kiszállítás időpontjában a Megrendelő nem tartózkodik a megadott címen, úgy
a Holland Pázsitnak nem áll módjában a Megrendelő megrendelését
teljesíteni.

6.5. Amennyiben a Megrendelő a gondozásmentes pázsit megrendelése mellett
kapcsolódó telepítési szolgáltatást is igénybe kíván venni ennek tényét és
részleteit az egyedi árajánlat tartalmazza.

6.6. A kapcsolódó szolgáltatások tekintetében a Megrendelő választhatja a
Holland Pázsit saját telepítő szolgáltatását, valamint minősített telepítő
szolgáltatását is, amely vállalkozó széleskörű ismeretekkel és
tapasztalattal rendelkezik a Holland Pázsit által forgalmazott valamennyi
termék telepítése kapcsán.

6.7. Telepítő szolgáltatás igénybevétele esetén ennek ténye az egyedi megrendelésben feltűntetésre kerül. Amennyiben a
Megrendelő minősített telepítő szolgáltatását kívánja igénybe venni, úgy
külön a Felek között külön szerződés jön létre a Holland Pázsit által
forgalmazott termékek minőségi és szakszerű telepítésére.

6.8. Amennyiben telepítő szolgáltatás igénybevétele esetén helyszíni
felmérés alapján kerül sor az árajánlat megtételére, úgy a Holland Pázsit
rögzíti, hogy az árajánlatban szereplő összeg függ a Megrendelés
sajátosságaitól és a Megrendelő esetleges további igényeitől. A helyszíni
felmérés során tett árajánlat becsült összeg, a végleges árajánlat a
nevezett körülményekre tekintettel ettől eltérhet, amelyről a Holland
Pázsit köteles tájékoztatni a Megrendelőt.

6.9. Helyszíni felmérés nélkül, kapott rajz vagy diktált méretek szerint
készülő ajánlat esetén az ajánlat előzetes költségbecslésnek minősül, annak
változtatására a jogot a Minősített telepítő a helyszín pontos ismeretében
és a beépített anyagok tükrében fenntartja. Helyszíni felmérés hiányában a
behajtási engedély és közterület foglalás az alapanyag elhelyezésére a
Megrendelő felelőssége.

6.10.A kivitelezésre kerülő alépítmény pontos műszaki tartalma a telepítő
szakmai tapasztalata és ismeretei alapján kerül meghatározásra, attól
eltérni Megrendelő kérésére csak a Megrendelő felelősségére és egyben a
jótállás elvesztésével lehetséges.

6.11.Amennyiben az ajánlat nem tartalmazza a hulladék elszállítására
szolgáló konténer és/vagy beépítésre kerülő alapanyag költségét, akkor azt
Megrendelő köteles a helyszínen, a telepítővel egyeztetett időpontban
biztosítani. Amennyiben a fentiek nem állnak rendelkezésre a szükséges
időpontban úgy ennek tényét Felek Megrendelő érdekkörében felmerülő oknak
tekintik, amelyre tekintettel az így keletkező többletmunka költségének
megfizetésére Megrendelő köteles.

6.12. Telepítés során a Megrendelő köteles együttműködni és a szakszerű
telepítés helyszíni feltételeit biztosítani az alábbiak szerint:

6.12.1. Megrendelő köteles biztosítani a munkaterület akadálytalan
megközelítését, annak éjszakai bezárását és/vagy őrzését, amely során
főként az alábbiak szerinti történő eljárásra köteles:

6.12.1.1. Amennyiben a kivitelezés a lakáson, garázson, vagy más
építményen, helyiségen keresztül történő megközelítéssel lehetséges, a
berendezési tárgyak elpakolását és/vagy takaró fóliával történő védelmét
Megrendelő köteles biztosítani.

6.12.1.2. A teraszon, illetve erkélyen található berendezési tárgyak
(bútorok, növénytartók, stb.) elpakolásáért – azaz munkaterület szabaddá és
alkalmassá tételéért – a Minősített telepítő jogosult többletköltséget
felszámolni, amennyiben Megrendelő nem tett eleget a munkaterület
biztosításához fűződő kötelezettségének.

6.12.2. Holland Pázsit tájékoztatja Megrendelőt, hogy a kivitelezéshez víz
és áramvételi lehetőség szükséges, amelynek biztosítása Megrendelő
kötelezettsége.

6.12.3. A Holland Pázsit több éves tapasztalat alapján dönt az időjárás
kivitelezésre való alkalmasságáról, arról Megrendelőt telefonon vagy e-mail
útján tájékoztatja. Amennyiben Megrendelő az alkalmatlan időjárás ellenére
kéri a kivitelezési munkálatok folytatását, úgy a felek ennek tényét jegyzőkönyvben rögzítik a kivitelezés
megkezdését megelőzően. Amennyiben a nem megfelelő időjárás ellenére a
Megrendelő kéri a kivitelezést, úgy a telepítő azt a Megrendelő
kockázatára látja el, továbbá ebben az esetben Holland Pázsit által
vállalt jótállás megszűnik.

6.12.4. Az előre megbeszélt kivitelezési időpont módosítására vagy
lemondására telefonon, vagy e-mail formájában van lehetőség, minimum 3
munkanappal a kivitelezést megelőzően. Ez esetben a kivitelezés
újraütemezésére kerül sor a telepítők szabad kapacitásának függvényében,
továbbá ezen időtartam az ajánlatban meghatározott teljesítési határidőbe
nem számít bele.

6.12.5. Amennyiben az előre megbeszélt kivitelezési időpont fentiek
szerinti lemondására nem kerül sor, és a telepítők helyszínre érkezése
ellenére a kivitelezés meghiúsul, úgy kiszállási költség felszámítására
történik Megrendelő részére, amelynek mértéke a Holland Pázsit
telephelyétől számított oda-vissza távolság és nettó 120 Ft / km szorzata,
amely mellett további nettó 25.000 Ft meghiúsulási költség fizetendő.

6.12.6. A kivitelezés várható időtartamáról a Minősített telepítő előzetes
becslést ad, azonban annak változása időjárás és egyéb körülmények
függvényében lehetséges. A munkálatok sorrendjéről, a munkavégzés napi
időtartamáról, beleértve a munkák ideiglenes felfüggesztéséről a Minősített
telepítő jogosult dönteni.

6.12.7. Kivitelezési munkálatok ellátása hétköznap történik, a hétvégi
és/vagy ünnepnapi munkavégzés csak kivételes esetekben, előre
egyeztetetten, és a munkadíj többletköltségének felszámolásával lehetséges.

6.12.8. Amennyiben a telepítő, vagy az eljáró telepítő szakvéleménye
alapján az alépítmény kivitelezésre alkalmatlan, arról az eljáró telepítő
tájékoztatja Megrendelőt, továbbá felek ennek tényét jegyzőkönyvben is
rögzítik. Amennyiben Megrendelő az alkalmatlan alépítmény ellenére kéri a
kivitelezési munkálatok folytatását, úgy a felek ennek tényét
jegyzőkönyvben rögzítik a kivitelezés megkezdését megelőzően. Amennyiben a
nem megfelelő alépítmény ellenére a Megrendelő kéri a kivitelezést, úgy az
eljáró telepítő azt a Megrendelő kockázatára látja el, továbbá ebben az
esetben Holland Pázsit által vállalt jótállás megszűnik.

6.12.9. Holland Pázsit tájékoztatja Megrendelőt, hogy a pázsit telepítése
speciális, egykomponensű ragasztóval történik, melynek nincsen kémiai
oldószere, eltávolítása csak mechanikai úton lehetséges. Ennek
következtében a Holland Pázsit felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a pázsit
esetleges későbbi eltávolítása esetén a szigetelés vagy egyéb ragasztási
felület sérülhet, amiért a Holland Pázsit nem vállal felelősséget.

6.12.10. Amennyiben Megrendelő – a fentiek ellenére – kéri a pázsit
alternatív módon történő rögzítését (pl. kétoldalú ragasztó) vagy nem kéri
a rögzítést, úgy az eljáró telepítő azt a Megrendelő kockázatára telepíti,
továbbá ebben az esetben Holland Pázsit által vállalt jótállás megszűnik,
valamint az esetlegesen szükségessé váló javítások elvégzése is csupán
felár ellenében lehetséges.

7. Szavatossági és jótállási igények érvényesítése

7.1. A Megrendelő a Holland Pázsit hibás teljesítése esetén
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. vonatkozó szabályai szerint.

7.2. A Megrendelő választása szerint – a Termék természetének a
figyelembevételével – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

7.2.1. Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a
Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a
vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna;

7.2.2. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette,
úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a
Holland Pázsit költségére a Megrendelő is kijavíthatja, illetve mással
kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

7.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az
áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt,
vagy arra a vállalkozás adott okot.

7.4. Holland Pázsit törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést
legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés
időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a Holland Pázsit a Megrendelőt
tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

7.5. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de
nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni a
Holland Pázsittal, ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított 2 éves
elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

7.6. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a Megrendelő
kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb
feltétele, ha igazolja, hogy a terméket a Holland Pázsittól vásárolta. A
teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Megrendelő
köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.

7.7. A termék hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – vagy a fent
részletezett kellékszavatossági jogait vagy termékszavatossági igényt
érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás
termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

7.8. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor
hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által
adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

7.9. Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi
forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti, ezen határidő
elteltével jogosultságát elveszti.

7.10. Termékszavatossági igényét a Megrendelő kizárólag a termék
gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját
termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell
bizonyítania.

7.11. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

7.11.1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
forgalomba, vagy

7.11.2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető vagy

7.11.3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás
alkalmazásából ered.

7.12.A Holland Pázsit az értékesített termékek vonatkozásában további
jótállást vállal a telepített termékekre abban az esetben, ha azok
telepítése a Holland Pázsit, vagy minősített telepítő partnerei által
történik.

7.13. Az önként vállalt jótállás időtartama 8 év.

7.14. A Holland Pázsit az önként vállalt jótállás keretében a jótállási
időn belül a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint köteles helytállni a hibás
teljesítésért. A Holland Pázsit mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási
határidő elmulasztása a Megrendelő részéről jogvesztéssel jár. A jótállási
határidő a termék Megrendelő részére történő telepítése napjával kezdődik.
A jótállásból eredő jogok az egyedi megrendelő bemutatásával
érvényesíthetőek, így azt Megrendelő köteles megőrizni. A jótállás
keretében a Holland Pázsit vállalja, hogy a hibás terméket kicseréli vagy
kijavítja.

7.15. A Holland Pázsit valamennyi termékére – függetlenül attól, hogy annak
telepítése minősített telepítő által történt – 8 év időtartamra jótállást
vállal arra az esetre, ha a termék a napsugárzás következtében kifakul,
vagy jelentősen hullik, foltosodik. Jelen pontban foglalt jótállás
kizárólag a napsugárzás eredő fakulás, továbbá jelentős hullás és
foltosodás esetére vonatkozik és annak keretében kizárólag a pázsit
kicserélésére kerülhet sor. A jótállás nem terjed ki a talaj süllyedéséből
eredő hibákra.

8. Az elállási és felmondási jog

8.1. A Holland Pázsit 3 napos elállási vagy felmondási lehetőséget
biztosít.

8.2. Amennyiben a Megrendelő elállási vagy felmondási jogával élni kíván
elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a
Holland Pázsit részére. Az elektronikus úton benyújtott nyilatkozatot a
Holland Pázsit haladéktalanul visszaigazolja. Az elállási jogát határidőben
gyakorolja a Megrendelő, amennyiben a fent megjelölt határidő lejárta előtt
küldi el elállási nyilatkozatát, továbbá akkor, ha a Holland Pázsit a
teljesítést még nem kezdte meg.

8.3. Amennyiben a Megrendelő eláll a szerződéstől, a Holland Pázsit
haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszavételétől számított 3 napon belül
visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetés móddal
egyező fizetési mód alkalmazására kerül sor a Holland Pázsit részéről,
kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten
hozzájárulását adja.

8.4. A sértetlen terméket a számlával vagy annak másolatával, saját
költségén legkésőbb az elállási nyilatkozata közlésétől számított 8 napon
belül küldje vissza a Holland Pázsit részére. Elállás esetén a vásárlót
kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A határidő
betartottnak minősül, ha a 8 napos határidő letelte előtt a termék
megérkezik a Holland Pázsit részére. A termék visszaküldésének közvetlen
költségét a Megrendelő viseli. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére
nincs lehetőség.

8.5. Abban az esetben, ha a terméket a Megrendelő használatba vette, vagy a
használat nem rendeltetésszerű volt, illetve nem tudja sérülésmentesen a
Holland Pázsit részére visszajuttatni, továbbá amennyiben megkísérelte
telepíteni az elállási joga nem illeti meg. A Holland Pázsit fenntartja a
jogot arra vonatkozóan, hogy az elállás jogán visszaküldött csomagok
kibontását, és a benne lévő termék vizsgálatát – a beérkezést követően –
kamerával rögzítse.

8.6. A Holland Pázsit a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg
vissza nem kapta a terméket, vagy a Megrendelő nem igazolta, hogy azt
visszaküldte. A Megrendelő kizárólag abban az esetben vonható felelősségre
a termékben bekövetkezett értékcsökkenés miatt, ha az a termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használat miatt következett be.

8.7. A Holland Pázsit tájékoztatja Megrendelőt, hogy elállási jogának
gyakorlása esetén – amennyiben a Holland Pázsit részéről az elállást
megelőző eljárás folytán költség merül fel (így különösen: szállítás
szervezése, egyedi méretre vágás, speciális igények teljesítése stb.) –
Holland Pázsit jogosult a felmerült költségeinek követelésére Megrendelő
részéről. Megrendelő a Megrendelés leadásával ennek tényét elfogadja és
vállalja az elállása folytán keletkezett költségek megtérítését. Holland
Pázsit tájékoztatja Megrendelőt, hogy ennek költsége hozzávetőlegesen a
megrendelés értékének 20%-a.

9. Adatvédelem

9.1. Az egyedi megrendelések felvételére kizárólag a Holland Pázsit
Adatvédelmi tájékoztatójának a megismerését és elfogadását követően
kerülhet sor.

Adatkezeléssel érintett adatok köre Megrendelő neve, email cím, telefonszám, lakóhely,
telepítési hely
Adatkezelés célja megrendelés – termékvásárlás, szolgáltatás nyújtás számlázás – a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés
biztosítása
Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az adatai megadása során számlázás – a jogszabályi kötelezettség teljesítése
Adatkezelés időtartama számlázás – a számviteli törvény szerint alakul, jelenleg 8
év

9.2. A Holland Pázsit részletes Adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken
ismerhető meg: www.hollandpazsit.hu

10. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek

10.1. A Holland Pázsit maximálisan törekszik arra, hogy valamennyi
megrendelést szerződésszerűen, kiváló minőségben teljesítsen. Amennyiben
Megrendelő mégis panasszal kíván élni a teljesítés kapcsán, úgy ezt e-mail
formájában vagy ajánlott levél útján, továbbá szóban megteheti a Holland
Pázsit részére.

10.2. A Holland Pázsit a panaszt 30 napon belül megvizsgálja, szükség
esetén helyszíni felmérést végez. A panaszról a Holland Pázsit
jegyzőkönyvet vesz fel. Megrendelő a panasz kivizsgálása során köteles
együttműködni. Amennyiben panasszal a Holland Pázsit nem ért egyet, úgy
elutasító álláspontját megindokolja és erről tájékoztatja a Megrendelőt. A
panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig
megőrzi és szükség esetén az ellenőrző hatóság rendelkezésére bocsátja.

10.3.A Holland Pázsit a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség
szerint orvosolja. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy
a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és
az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy
másolati példányát személyesen panasz esetén átadja a fogyasztónak, minden
más esetben pedig a panaszról való döntéssel egyidejűleg megküldi a
fogyasztó részére.

10.4. Amennyiben a Megrendelő a panasz kezelésével, a Holland Pázsit
eljárásával nem ért egyet jelen pontban foglalt jogérvényesítési
lehetőségeivel élhet, felkeresheti az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot,
megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető
testület, valamint bíróságot. A Holland Pázsit a hatóságok eljárása során
együttműködik a jogviták lezárása érdekében.

10.5. Fogyasztóvédelmi hatóság:

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály elérhetősége:

10.6. Békéltető testület:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtett Budapesti Békéltető
Testület

 • Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
 • Telefon: 06-1-488-2131
 • Fax: 06-1-488-2186
 • E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • Web: https://www.bekeltetes.hu/

10.7. Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

10.8. Az ÁSZF azon rendelkezéseit, amelyeket a Ptk. vagy a 45/2014. (II.
26.) Korm. rendelet kizárólag a fogyasztónak minősülő személyekkel (Ptk.
8:1. (1) bekezdés 3. pont) kötött szerződésekre rendel alkalmazni, a
fogyasztónak nem minősülő Megrendelő esetében a Holland Pázsit nem köteles
alkalmazni.

Hatályos: 2022.11.29. napjától